תשתיות כבישים ומסלולים - אחזקת מערכות תאורה

תיאור הפרויקט: אחזקת רשתות תאורה ותקשורת עבור רשויות ציבוריות ופרטיות

כגון: נתיבי ישראל, נתיבי איילון, רשות שדות התעופה, הנתיב המהיר ועוד.

 

סטטוס: בביצוע שוטף

מונוליד מערכות

03-9537111

מנוליד

חרות מערכות

HB