תשתיות ומערכות אלקטרומכניות - בתי חולים

הקמת כל המערכות הנדרשות ברחבי בית החולים

(חשמל מיזוג אויר, אינסטלציה). בנוסף\הקמת מערכות מיוחדות לטיפול וניהול גזים מיוחדים.

 

סטטוס: בוצע

מונוליד מערכות

03-9537111

מנוליד

חרות מערכות

HB