תשתיות ומערכות אלקטרומכניות - מגדלי עסקים ומגורים

ב.ס.ר. 4: הטמעת מערכות מלאה (מיזוג אויר, חשמל, אינסטלציה) במבנה משרדים של 40 קומות, סה"כ 100,000 מ"ר בנוי.

מגדל "W": מגדל חדיש במתחם YOU התקנת תשתיות מיזוג, חמשל, אינסטלציה, בקרה, וכיבוי אש.

 

סטטוס: בוצע, בביצוע

מונוליד מערכות

03-9537111

מנוליד

חרות מערכות

HB