תשתיות ומערכות אלקטרומכניות - סינמטק תל אביב

ביצוע עבודות הקמה תוך התמזגות ושיפוץ הבניין הקיים של סינמטק תל אביב – תברואה, חשמל פנים ומיזוג אויר.

 

היקף כספי 9,800,000 ₪ , מזמין העבודה - קרן תל אביב לפיתוח.

מונוליד מערכות

03-9537111

מנוליד

חרות מערכות

HB