תשתיות ומערכות רכבתיות - רכבת בני ברק

הקמת מערכות תאורה ותקשורת מסילה באורך של כ-2 ק"מ.

הקמץ מבנה במפגש הרכבת עם דרך הרצליה.      

 

סטטוס: בוצע

מונוליד מערכות

03-9537111

מנוליד

חרות מערכות

HB