יזמות פרוייקטים לאומיים ו- BOT - הנתיב המהיר

הקמת מגוון רחב של תשתיות במסגרת בניית מערכת החניה והנתיב המהיר מנתב"ג לכיוון ירושלים.

העבודה כללה:

 

הקמת תשתיות תאורה, חיווט מלא לתשתיות בקרה ולוחות חשמל לחניון של 2000 מקומות.

הקמת תשתיות תאורה לאורך כ-12 ק"מ לאורך כביש 1 והנתיב המהיר.

נתיב מהיר: פריסת תשתיות תת קרקע, הקמת לוחות להזנת מצלמות, גלאים וכל הנדרש בתשתית הנתיב.

 

סטטוס: בוצע

מונוליד מערכות

03-9537111

מנוליד

חרות מערכות

HB