יזמות פרוייקטים לאומיים ו- BOT - מתקן התפלה חדרה

שם הלקוח: סולל בונה, תקופת ביצוע: 2007-2009 , היקף כספי: M 110 ₪ 

תכנון וביצוע תחנת מתח עליון KV161,  אספקת 2 שנאי MVA65 KV161/11 וציוד מיתוג KV161.

 

ביצוע תכנון והקמת בסיסים לציוד המיתוג ומערכת בקרה SCADA לתחנה. ייצור ואספקת לוחות בקרה,  תשתית כבלים לחיבור השנאים,  לוחות מתח גבוה KV11 A4000 ,לוח ראשי מתח נמוך ותהליך,  שנאי חלוקה ועבודות תשתית.

מונוליד מערכות

03-9537111

מנוליד

חרות מערכות

HB