יזמות פרוייקטים לאומיים ו- BOT - הפרדת פסולת בניין

תקן למחזור פסולת בניין ועודפי עפר ואופציה להקמת מפעל בטון נלווה באתר.

המפעל נותן מענה לבניה המואצת של ראש העין והסביבה.

 

סטטוס: בביצוע

מונוליד מערכות

03-9537111

מנוליד

חרות מערכות

HB