יזמות פרוייקטים לאומיים ו- BOT - נתב''ג עגלות כבודה

הקמת והפעלת מערך של עגלות כבודה בתשלום לשימוש הנוסעים העוברים בנמל. הפרויקט כלל אספקת עגלות, מערכות תשלום, תקשורת, גבייה, הפעלה ואחזקה שוטפת.

 

סטטוס: בביצוע

מונוליד מערכות

03-9537111

מנוליד

חרות מערכות

HB