יזמות פרוייקטים לאומיים ו- BOT - תחנת כוח, אלון תבור/נילית

תכנון וביצוע של קו חלוקת קיטור להקמת מרכז אנרגיה באלון תבור ונילית. הפרויקט כלל תכנון וביצוע של:

 

צנרת חלוקת קיטור של כ-20 קילומטר ואספקתו ל-12 מפעלים/צרכנים.

הקמת מערך אספקה וחלוקת אויר עד 30,000 מק"ש ע"ב טורבינת קיטור בהיקף של 2.4MW.

הקמת מערכת קירור לחברת תנובה עד 1800 טון קירור.

מערכת מיזור אויר על בסיס קירור בספיגה בהיקף של 1200 טון קירור.

מערכת בקרה משוכלל השולט על כלל מרכיבי הפרויקט.

 

סטטוס: בביצוע

מונוליד מערכות

03-9537111

מנוליד

חרות מערכות

HB